preskoči na sadržaj

Industrijsko-obrtnička škola Pula

Razmjena znanja

Tjelesna i zdravstvena kultura (svi učenici svih razreda i zanimanja):
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/Online%20nastava%20TZK.pdf
PRVI RAZREDI

1.a
Tehnički materijali 1.a Automehaničar, autolimar, CNC
18.3. 4.sat 
Pročitati dokument i u svoju bilježnicu prepisati podcrtan tekst
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/Pojam%20tvrdo%C4%87e.pdf

18.3. 6.sat Pročitati dokument i u svoju bilježnicu nacrtati metodu Brinella, te
prepisati prednosti i nedostatke metode
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/Brinellova%20metoda.pdf

Praktična nastava u školi (sva zanimanja):
16.3.2020: /upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/Praksa%2016.3.2020.txt
Matematika
18.3.2020: /upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/Matematika%201A%2020200318.pdf
19.3.2020: /upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/Matematika%201A%2020200319.pdf

Mehanika autolimari, automehaničari
20.3: /upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/Analiti%C4%8Dko%20rje%C5%A1avanje%20nosa%C4%8Da.ppsx


Autolimari
Mehanika: /upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/NOSA%C4%8CI%202020%2003%2006.pdf
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/Oslonci%20vje%C5%BEbe%20(1).pdf
18.3 Tehnologija obrade i montaže, 3.sat
Pročitati dokument i u svoju bilježnicu prepisati podcrtan tekst
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/Spajanje%20lemljenjem.pdf

18.3 Tehnologija obrade i montaže, 7.sat
Pročitati dokument: /upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/Zavarivanje%20-%20uvod.pdf

Automehaničari
Mehanika: /upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/NOSA%C4%8CI%202020%2003%2006.pdf
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/Oslonci%20vje%C5%BEbe%20(1).pdf
18.3 Tehnologija obrade i montaže, 3.sat
Pročitati dokument i u svoju bilježnicu prepisati podcrtan tekst
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/Spajanje%20lemljenjem.pdf
18.3 Tehnologija obrade i montaže, 7.sat

Pročitati dokument: /upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/Zavarivanje%20-%20uvod.pdf


CNC operateri
18.3: /upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/Tehnologija%20obrade%20materijala%201A%2020200318.pdf

 

1.b
Matematika
20.3 /upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/Zadaci%2017%2003%202020.pdf
Engleski jezik
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/1.%20b%20razred%20IO%C5%A0%20(tjedan%2016-20.3.).pdf
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/Elem%20(46).jpg
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/Elem%20(47).jpg
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/Elem%20(48).jpg
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/Elem%20(49).jpg

Etika
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/Biti%20dobar%20%C4%8Dovjek%20ETIKA%201.doc

Instalater-monter
Mehanika
17.3: /upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/Analiti%C4%8Dko%20rje%C5%A1avanje%20nosa%C4%8Da.ppsx

1b Instalater - monter : Tehničko crtanje 18.3. - 2-3. sat: /upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/Bokocrt%20i%20tlocrt%20uz%20poznati%20nacrt.pdf
20.31b Instalater - monter : Tehničko crtanje 7. sat: 
Izometrija uz poznate projekcije: /upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/Izometrija%20uz%20poznate%20projekcije%202.pdf
18.3. Tehnički materijali - 1.sat
Pročitati priloženi tekst, u bilježnicu zapisati tekst koji je podcrtan
i precrtati traženo. : /upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/Magnetska%20metoda.pdf
17.3. Tehnički materijali -2.sat
Pročitati priloženi tekst i u svoju bilježnicu napisati prema tekstu
zadatka
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/Metode%20radiografije.pdf

17.3. Obrada materijala - 4.sat
Pročitati priloženi tekst i u bilježnicu prepisati i precrtati sve što
je plavo markirano (početak i kraj uglate zagrade)
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/Plinsko%20zavarivanje.pdf
1b Instalater- Monter 
18.3. Obrada materijala - 6.sat
Pročitati priloženi tekst i str.108-110 iz udžbenika
17.3. Tehnički materijali - 7.sat

Pročitati priloženi tekst i u bilježnicu zapisati prema tekstu zadatka
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/Metoda%20ultrazvuka.pdf


Obrada materijala 16.03. -5.sat
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/Zavarivanje%20-%20uvod.pdf

Praktična nastava
Instalater-monter 1.b
18.3.2020 /upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/Zadatak%20za%201b.pdf

Ličilac - soboslikar 1.b

31.3.2020. 3. i 4. sat  Ličilački materijali:  Prepisati tekst i odgovoriti na pitanja
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/Li%C4%8Dila%C4%8Dki%20materijali%201.%20b%2031.3.2020..pdf

Risanje s osnovama bojenja, 30.3.2020. Obrnuta perspektiva. Prepišite tekst i izradite vježbu:
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/risanje%20s%20osnovama%20bojenja%201.b%2030.3..pdf


24.3.2020., 2. sat: Nastavni sadržaj prepisati u bilježnicu i odgovoriti na pitanja:
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/Tehnicka%20svojstva%20drva_%20%20licilacki%20radovi%201.b.pdf
24.3.2020., 3. i 4. satPrepišite tekst i odgovorite na pitanja:
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/Gotove%20boje_%20licilacki%20materijali_24.3.2020..pdf

Ličilac soboslikar 1.b, ličilački radovi 3. sat, 23.3.2020.
Prepišite i odgovorite na pitanja


17.3.2020. 2.sat
nastavni sadržaj prepisati u bilježnicu i ponavljati 
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/Li%C4%8Dila%C4%8Dki%20radovi%201.2..pdf
17.3.2020. , 3. i 4. sat
učenici prepisuju nastavni sadržaj u bilježnicu i ponavljaju gradivo
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/Li%C4%8Dila%C4%8Dki%20materijali%201.b.pdf


16.3.2020. (3.sat)
Učenici trebaju prepisati u bilježnicu i odgovoriti na pitanja radi ponavljanja 
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/li%C4%8Dila%C4%8Dki%20i%20soboslikarski%20radovi%201.docx

risanje 1 16.3. 4.i 5. sat
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/Perspektiva.pdf

Keramičar - oblagač
3 i 4 sat / 9,45 – 10,20 + 10.45 – 11.30 ) , ponedjeljak 16.03.2020.
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/gm%201%2048%20sat.txt
KERAMIČARSKI I OBLAGAČKI RADOVI
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/5.%20Povr%C5%A1ine%20za%20oblaganje%20-%20radni%20materijal%2016.03..odt


1.c
Matematika
17.3 /upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/Zadaci%2017%2003%202020.pdf
Engleski jezik
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/1.%20c%20razred%20IO%C5%A0%20(tjedan%2016-20.3.).pdf
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/Elem%20(46).jpg
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/Elem%20(47).jpg
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/Elem%20(48).jpg
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/Elem%20(49).jpg
Etika
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/Biti%20dobar%20%C4%8Dovjek%20ETIKA%201.doc

Elektroinstalater

Tehničko crtanje i elementi strojeva 6-7.sat
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/Bokocrt%20i%20tlocrt%20uz%20poznati%20nacrt.pdf

Elektroničar-mehaničar, Elektromehaničar
18.3 1c:Elektromehaničar, elektroničar-mehaničar, 1-2.sat
Na list papira nacrtati bokocrt, tlocrt i predmet u izometriji, prema prilogu
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/Bokocrt%20i%20tlocrt%20uz%20poznati%20nacrt.pdf

DRUGI RAZREDI
Politika i gospodarstvo

/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/GOSPODARSTVO.doc
2.a
ELEMENTI STROJEVA 2a, 30.03.2020, 6.i 7.sat
Učenici trebaju pročitati komplet tekst, te ono što je dodatno zaokruženo prepisati i nacrtati u svoje fascikle što će naknadno biti prekontrolirano. 
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/2au%C5%BEe1.jpg
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/2au%C5%BEe2.jpg
Elementi strojeva  2a, 23.03.2020., 6.i 7.sat.
Učenici trebaju pročitati komplet tekst, te ono što je dodatno zaokruženo prepisati i nacrtati u svoje fascikle što će naknadno biti prekontrolirano. 
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/slika3.JPG
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/list4.jpg

Matematika
19.3.2020/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/Matematika%202A%2020200319.pdf

Autolimari


Automehaničari
20.3.2020: /upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/2a%2020.3.2020%20Sustav%20podmazivanja%201s.pdf


CNC operateri
Mehanika: /upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/NOSA%C4%8CI%202020%2003%2006.pdf
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/Oslonci%20vje%C5%BEbe%20(1).pdf

2.b
Hrvatski jezik
16.3.2020. /upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/Hrvatski%20narodni%20preporod%20-%2016.3.2020.pdf

Matematika
17.3.2020.
Pročitati, prepisati i precrtati u bilježnicu naslove, slike i formule:
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/Matematika%202.b%2017.3.2020.pdf

18.3.2020. Riješiti zadatke:
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/Matematika%202.b%2017.3.2020.pdf
Engleski jezik
16.3-20.3.2020
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/2.%20b%20razred%20IO%C5%A0%20(tjedan%2016-20.3.).pdf
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/2.c%20razred%20str.%2037.jpg
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/2.c%20razred%20str.%2038.jpg
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/2.c%20razred%20str.%2039.jpg

Građevni materijali 2 b 20.3.2020:
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/POvr%C5%A1inska%20obrada%20kamena%201.pdf
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/Povr%C5%A1inska%20obrada%20kamena%202.pdf

Građevne konstrukcije 2b
18.3.2020. Krovišta: /upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/Krovi%C5%A1ta%2018.03.pdf

KERAMIČARSKI RADOVI 2b
Oblaganje zidova lomljenim kamenom: /upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/oblaganje%20zidova%20lomljenim%20kamenom.pdf


Instalater-monter
Tehničko crtanje 2b za ponedjeljak 16. ožujka 2020. smjer instalater- monter
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/Tehni%C4%8Dko%20crtanje%202B%2020200316.pdf
ELEMENTI STROJEVA 2b,
20.03. 2020., 1.,2.,3.i 4.sat.

Učenici su dužni pročitati gradivo navedeno u privitku(1do 4).Dijelove koji su zaokruženi, učenici trebaju nacrtati i i prepisati u svoje fascikle. Ti upisi će biti naknadno prekontrolirano. 

/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/List%201.pdf
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/List%202.pdf
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/list3.jpg
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/list4.jpg
ES, 2b, 3.04 2020. 5.6.i7.sat. Učenici trebaju pročitati komplet tekst i ono što je dodatno zaokruženo prepisati i nacrtati u svoje fascikle što će naknadno biti prekontrolirano :
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/2au%C5%BEe1.jpg
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/2au%C5%BEe2.jpg
TEHNOLOGIJA INSTALACIJA 2b,
3.04.2020 .,1.2.3.i 4.sat .Učenici trebaju pročitati komplet tekst i ono što je dodatno zaokruženo prepisati i u svoje fascikle. 
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/2b_pli_pla1.jpg
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/2b%20atm-pla2.jpg
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/2b%20pla-pretla%C4%8Dni3.jpg
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/2b%20vrste-pl-tro%C5%A1ila4.jpg

31.03.2020.6.i.7. sat.Učenici trebaju pročitati gradivo u privitku, a ono što je dodatno zaokruženo ,trebaju prepisati i nacrtati u svoje fascikle:
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/2b_pli_pla1.jpg
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/2b_atm_pla2.jpg
25.03.2020., 1.i 2.sat. Učenici trebaju pročitati komplet tekst i slike, te ono što je dodatno zaokruženo prepisati i nacrtati u svoje fascikle i to će biti naknadno prekontrolirano:
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/2bupi1.jpg
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/2bplpl2.jpg

20.03. 2020., 5., 6. I 7. sat
Učenici trebaju gradivo u privitku, pročitati, te ono što je dodatno zaokruženo nacrtati i prepisati u svoje fascikle.
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/listt1.jpg
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/Listt2.jpg
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/listt3.jpg

18.3.2020.,1 i 2 sat
prepisali navedeni tekst sa lista 1 i 2 iz privitka u svoje fascikle. 
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/IMG_20200317_203805.jpg
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/IMG_20200317_203708.jpg

Ličilac - soboslikar 2.b
1.4.2020., 1. i 2. sat: Ličilački radovi, prepišite tekst i odgovorite na pitanja:
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/Neutralizacija%20drva%20od%20crvoto%C4%8Dina_li%C4%8Dila%C4%8Dki%20radovi%202_%201_4_2020.pdf

Ličilac-soboslikar 2.b , 18.3.2020., 1. i 2. sat, Ličilački radovi:
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/Li%C4%8Dila%C4%8Dki%20i%20soboslikarski%20radovi%202.pdf

17.3.2020., 5. i 6. sat
ukrasne tehnike
učenici  postupaju prema uputama iz privitka
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/Ukrasne%20tehnike%202b.pdf

Keramičar - oblagač
KERAMIČARSKI I OBLAGAČKI RADOVI 5 SAT, 16.03.2020
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/5.%20Povr%C5%A1ine%20za%20oblaganje%20-%20skripta.pdf

/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/5.%20Povr%C5%A1ine%20za%20oblaganje_%20radni%20materijal%2016.03.pdf
KERAMIČARSKI I OBLAGAČKI RADOVI , 6 I 7 SAT , 16.03.2020
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/oblaganje%20zidova%20lomljenim%20kamenom.pdf

2.c
Matematika
16.3.2020: /upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/Matematika%202020%20-%20Marino%20%C5%A0ain.pdf
Hrvatski:
16.3.2020. /upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/Hrvatski%20narodni%20preporod%20-%2016.3.2020.pdf

Engleski jezik
16.3-20.3.2020
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/2.%20c%20razred%20IO%C5%A0%20(tjedan%2016-20.3.).pdf
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/2.c%20razred%20str.%2037.jpg
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/2.c%20razred%20str.%2038.jpg
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/2.c%20razred%20str.%2039.jpg

3.a

Hrvatski jezik
19.3.2020.: /upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/M%20Krle%C5%BEa%20Jesenja%20pjesma.pdf
Engleski jezik
16.3.-20.3.2020. 
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/3.%20a%20i%203.%20c%20razred%20IO%C5%A0%20(tjedan%2016-20.3.).pdf
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/Preint%20(88).jpg
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/Preint%20(89).jpg


Autolimari
Tehnologija autolimarije
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/3a%20Tehnologija%20autolimarije%2024_3_2020%202.jpeg
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/3a%20Tehnologija%20autolimarije%2024_3_2020%203.jpeg
17. ožujka 2020.: prepisati pitanja u bilježnicu, odgovoriti i poslati putem Vibera na 095/900-4084 ili na darko.karlovic@skole.hr

/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/3a%20Tehnologija%20autolimarije%2017.03.2020..pdf

Konstrukcije karoserije
24.3.2020 prepisati u bilježnicu i odgovoriti na pitanja:
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/3a%20Tehnologija%20autolimarije%2024_3_2020%201.jpeg
17. ožujka 2020.: prepisati pitanja u bilježnicu, odgovoriti i poslati putem Vibera na 095/900-4084 ili na darko.karlovic@skole.hr
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/3a%20Konstrukcije%20karoserija%2017.03.2020.pdfAutomehaničari
Tehnologija automehanike

17. 3. 2020. Pročitati i odgovoriti u bilježnicu na pitanja. Uslikati odgovore i poslati mi viberom na 0959004084
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/3.a%20Automehani%C4%8Dari%2017.03.2020%20%20Vozna%20obilje%C5%BEja%20vozila.pdf

Pneumatika i hidraulika
17.3.2020.
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/Pneumatika%20i%20hidraulika%203A%2020200317.pdf
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/Hidrauli%C4%8Dki%20pogon%20Wikipedija.pdf


CNC operateri
Posluživanje CNC strojeva 3a za četvrtak 19. ožujka 2020
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/Poslu%C5%BEivanje%20CNC%20strojeva%203A%2020200319.pdf
CAD/CAM tehnologije
17. ožujka 2020.
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/CAD-CAM%20tehnologije%203A%2020200317.pdf
Osnove automatizacije
17.3.:
 /upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/IZVR%C5%A0NI%20ELEMENTI%20slike%20za%20u%C4%8Denike.docx
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/Automatizacija%2017%2003%202020%20pitanja.docx
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/Izvr%C5%A1ni%20elementi%2017%2003%202020.pdf
TREĆI RAZREDI

3.a
Automehaničari

​31.3.2020:

/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/3a%20Automehanika%2024_3_2020%20Sustav%20upravljanja%20str1.pdf
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/3a%20Automehanika%2026_3_2020%20Sustav%20upravljanja%20str2i3.pdf

3.b
Hrvatski jezik
Srijeda 18.3.2020. Pogledati film na linku: https://www.youtube.com/watch?v=Wmox_Vajwuo , u četvrtak razgovor na temu filma
Engleski jezik
19.3.2020.: 
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/19.3.%20(3b).pdf
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/Preint%20(80).jpg
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/Preint%20(81).jpg

Matematika
18.3.2020
.: /upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/Matematika%203B%2020200318.pdf
19.3.2020.: /upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/Matematika%203B%2020200319.pdf

Instalateri-monteri 3b
Tehnologija instalacija
2.04.2020., 6.i 7.sat. Učenici trebaju pročitati komplet tekst naveden u 3 privitka i prepisati u svoje fascikle
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/3b_vent_kotl1.jpg
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/3b_ven_prir2.jpg
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/3b%20za%C5%A1t-mjere3.jpg

31.03.2020.,3.i4.sat.Učenici trebaju pročitati nastavno gradivo u privitku,a ono što je dodatno zaokruženo,trebaju prepisati i nacrtati u svoje fascikle.
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/3b_crpke1.jpg
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/3b_karcrpke2.jpg

3b,25.03.2020., 3.i 4.sat, trebaju pročitati gradivo u privitku, te ono što je dodatno zaokruženo prepisati i nacrtati u svoje fascikle što će naknadno biti prekontrolirano:
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/3bkonvektor1.jpg
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/3bkompe2.jpg
18.3: pročitati tekst, i dodatno napisati i nacrtati ono što je u privitku zaokruženo, u svoje fascikle
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/IMG_20200317_210750.jpg
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/IMG_20200317_211234.jpg

INSTALATERI-MONTERI, 3b,6.i 7.sat,19.03.2020. 
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/IMG_20200319_095023.jpg
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/IMG_20200319_094820.jpg

Učenici  trebaju pročitati komplet tekst u privitku i ono što je dodatno zaokruženo, trebaju nacrtati i prepisati u fascikle i to će naknadno biti prekontrolirano. 

Keramičar-oblagač 3.b

1.4.2020. Keramičarski radovi, 3. i 4. sat: Kiselootporno oblaganje - prepisati tekst i odgovoriti na pitanja:
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/Kiselootporno%20oblaganje%20kerami%C4%8Darski%20radovi%203.b.pdf


Keramičarski radovi 25.3.2020. 3. i 4. sat:

Prepišite sadržaj u bilježnicu i odgovorite na pitanja: /upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/keramicar_oblagac_%20keramicarski_radovi_3b.pdf

18.3.2020. , 3. i 4. sat: /upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/Kerami%C4%8Darski%20radovi%203%20(1).pdf

Ličilac-soboslikar 3.b,
Ličilački radovi  3.4.2020., 1. i 2. sat: Prepišite tekst i odgovorite na pitanja:
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/Li%C4%8Dila%C4%8Dki%20radovi%203.b%203.4.2020%201.i%202.%20sat.pdf

ukrasne tehnike, 20.3.2020., 3. i 4. sat
Prepišite tekst u bilježnicu i izradite vježbe
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/Ukrasne%20tehnike%203.pdf
Ličilački i soboslikarski radovi 3.b, 20.3.2020. 1. i 2. sat
/upload/ss-ios-pu/images/static3/601/File/Bez%20naslova.pdf
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
UPISI 2021./2022.

Industrijsko-obrtnička škola Pula planira upisati  tri odjeljenja u prvi razred u novoj školskoj godini 2021./2022.

Broj upisnih mjesta za ljetnji rok po odjeljenjima:

Odjeljenje A:
Autolimar -  6 učenika 
Automehaničar - 12 učenika
CNC operater -  6 učenika

Odjeljenje B:
Instalater-monter  - 10 učenika
Ličilac - soboslikar  - 8 učenika
Keramičar-oblagač - 6 učenika

Odjeljenje C:
Elektroinstalater - 8 učenika
Elektromehaničar - 8 učenika
Elektroničar - mehaničar - 8 učenika

NOVO: Kalkulator bodova za upis u srednju školu

 

Oglasna ploča
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka
Kalendar
« Rujan 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

Korisni linkovi
CMS za škole logo
Industrijsko-obrtnička škola Pula / Mletačka 3, HR-52100 Pula / ss-ios-pu.skole.hr / ios.pula@skole.hr
preskoči na navigaciju